ที่อยู่ติดต่อ
  บริษัท เอส.พี.ที.แพ็คกิ้ง กรุ๊ป จำกัด
  129/681-129/687 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 99
  ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย
  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

    02-4200760
    081-4288799
    admin@sptpackinggroup.com
    SPT Packing Group
    @sptpacking