สเปคกระดาษคราฟท์และการใช้งาน

1. กระดาษสีน้ำตาลทอง KA

(น้ำหนักมาตรฐาน: 125, 150, 185,230 กรัม/ตารางเมตร)

คุณสมบัติ
KA กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง นิยมใช้ทำเป็นกระดาษผิวกล่อง มีคุณสมบัติเหนียว แข็งแรง ทนทาน ป้องกันแรงกระแทก
และทนต่อความชิ้นได้เป็นอย่างดีจึงสามารถรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่ต้องมีการซ้อนชั้นเป็นระยะเวลานานระหว่างการขนส่ง

การใช้งาน
เป็นสีที่นิยมใช้มากในประเทศ สามารถนำไปใช้กับสินค้าได้ทุกประเภททั้งสำหรับกล่องใช้ในประเทศและกล่องสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ
เนื่องจากทนต่อความชื้นได้ดี จึงนิยมใช้บรรจุสินค้าแช่แข็งและสินค้าที่ต้องขนส่งทางทะเล ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ อาหาร ผัก และผลไม้แช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์ อะไหล่ยนต์ เป็นต้น

2. กระดาษสีธรรมชาติ KL หรือ KH

(น้ำหนักมาตรฐาน: 125, 150, 175,205 กรัม/ตารางเมตร)

คุณสมบัติ
KL เป็นกระดาษคราฟท์สีธรรมชาติ ไม่มีการผสมเม็ดสี นิยมใช้ทำเป็นกระดาษผิวกล่อง มีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน กันแรงกระแทก ได้ดี
จึงสามารถรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่ต้องมีการซ้อนชั้นเป็นระยะเวลานานระหว่างการขนส่ง

การใช้งาน
เนื่องจากเป็นกระดาษสีธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษที่ใช้ในต่างประเทศ จึงนิยมนำไปทำเป็นกล่องลูกฟูกสินค้า
ส่งออกทั่วไป เช่น กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูป เป็นต้น

3. กระดาษสีน้ำตาลอ่อน KI

(น้ำหนักมาตรฐาน: 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร)

คุณสมบัติ
KI เป็นกระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลอ่อน นิยมใช้ทำเป็นกระดาษผิวกล่อง เนื่องจากเป็นกระดาษสีอ่อน จึงเหมาะกับงานพิมพ์ลาย
เพราะจะช่วยให้ลายพิมพ์ดูสวยเด่น มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานในระดับปานกลาง ราคาค่อนข้างถูก

การใช้งาน
จากคุณสมบัติข้างต้น โดยมากนิยมใช้เป็นกล่องพิมพ์ลายสำหรับสินค้าในประเทศ และสินค้าส่งออก ที่บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากนัก เช่น
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของเล่นเด็ก เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

4. กระดาษขาว KS หรือ KW

(น้ำหนักมาตรฐาน: 170 กรัม/ตารางเมตร)

คุณสมบัติ
KS หรือ KW เป็นกระดาษคราฟท์สีขาว คุณสมบัติคล้ายคลึงกับ KA คือ นิยมใช้ทำเป็นกระดาษผิวกล่อง มีคุณสมบัติเหนียว แข็งแรง
ทนทาน ป้องกันแรงกระแทก และทนต่อความชิ้นได้ดี เนื่องจากมีสีขาวสะอาดตา จึงเหมาะแก่การพิมพ์ลาย และช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่นำมาบรรจุ

การใช้งาน
เนื่องจากผิวกล่องเป็นสีขาว สะอาดตา จึงเหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม และขับลายพิมพ์ให้ดูสวยเด่น ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า จึงนิยม
นำมาทำกล่องบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก เช่น ผัก ผลไม้ อาหารส่งออก กล้วยไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า

5. กระดาษสีเทา CA หรือ M

(น้ำหนักมาตรฐาน: 105, 125 กรัม/ตารางเมตร)

คุณสมบัติ
Ca หรือ M เป็นกระดาษคราฟท์ สำหรับทำลอนลูกฟูก หรือกระดาษผิวด้านใน คุณสมบัติด้านความแข็งแรง ทนทาน ต่ำสุด แต่มีราคาถูกที่สุด

การใช้งาน
นิยมใช้ทำลอน กระดาษผิวด้านในกล่องลูกฟูก หรือ กระดาษแผ่นรอง แผ่นกั้นที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก