ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก

1. แบบ Single Face

2. แบบ 3 ชั้น

2.1 แบบ 3 ชั้นลอน B (Single Wall)

2.2 แบบ 3 ชั้นลอน C (Single Wall)

3. แบบ 5 ชั้นลอน BC